Urban Farming

Als het goed is komt iedereen dagelijks in contact met groenten vanuit de landbouw of tuinbouw. Deze groenten en fruit komen vaak van ver omdat we in de stad geen grote stukken grond hebben waar deze geteeld kunnen worden. Er zou ook te weinig ruimte voor zijn in de stad om alle mensen te voeden, zeker omdat we steeds meer in de stad komen te wonen.

Om toch verbonden te zijn met het voedsel dat je eet kan je thuis op je balkon groenten telen, binnen in een Vertical Farm, op braakliggende stukken grond of in gebouwen die niet benut worden.

Niet benutte stukken grond voor urban farming

Met urban farming wordt er een verbinding gelegd tussen stad en landbouw. Je kent ze wel, die stukken onbenutte ruimte in de stad waar niks mee wordt gedaan en waar onkruid overheerst. Deze plekken zijn ideaal voor urbam farming omdat ze toch onbenut zijn.

Doordat er nog geen bestemming of geld is voor deze braakliggende stukken grond, kan urban farming een ideale (tijdelijke) oplossing zijn. De ongebruikte stukken grond worden beter benut en de kwaliteit van de buurt stijgt.

Urban farming in de stad

Om deze stukken grond te gebruiken voor urban farming moet je eerst kijken of de grond niet verontreinigd is. De vervuiling in gemeentelijk grond is vaak hoog in oude stadsgedeeltes (bron: gemeente Amsterdam). Dit komt door de manier van werken die vroeger gehanteerd werd. Er was vroeger slechte afval verwerking , veel afval belande daardoor op plekken waar het niet hoort. Heb je een aangewezen stuk grond van de gemeente gekregen om tijdelijk groente op te verbouwen, dan kan je twee dingen doen. Een stuk uitgraven en nieuw gezonde grond in leggen. Of bovenop de bestaande grond een laag grond leggen. Vraag de gemeente om hulp. Wellicht willen ze de stad schoner maken en helpen met het verwijderen van die verontreinigde grond om zo de stad gezonder te maken.

Op dit moment is urban farming vooral voortgekomen uit initiatieven van omwonende of partijen die de buurt willen verbeteren. Mensen komen bijeen om stukken grond te cultiveren met groenten die ze zelf willen kweken. Er zullen meer projecten moeten komen die urban farming en dit soort initiatieven stimuleren. Gemeenten zien ook dat de stukken grond die niet gebruikt worden eigenlijk gebruikt moeten worden voor een beter doeleinde. Door urban farming zien steeds meer mensen waar hun groenten vandaan komen. Mensen worden bewust van wat ze eten en zullen gezonder leven. Verre transporten kunnen vermeden worden, de kennis over groenten en fruit zal stijgen en de CO2-voetafdruk zal verlaagd worden doordat er op een efficiƫntere manier gekweekt kan worden dicht bij de stad.

Doe zelf aan urban farming

Thuis op je balkon of binnen in je eigen vertical farm kun je allerlei soorten voedsel produceren. De meest voorkomende zijn de verschillende kruiden. Maar je kunt ook groenten produceren die je niet snel zult verwachten. Snijbiet of paksoi kunnen gemakkelijk thuis geteeld worden en ze zien er leuk uit.

Als je eenmaal door hebt hoe je je eigen eten kan produceren kan het je leven veranderen omdat je je bewuster wordt over voedsel en het op de lange termijn geld kan schelen.
Over een aantal weken zal hier een uitleg komen over hoe je je eigen groenten thuis kan telen.

Vertical Farm

In leegstaande gebouwen voedsel produceren is misschien wel de meest interessante vorm van urban farming omdat je de stad gebruikt voor landbouw. Er staan in elke stad genoeg gebouwen leeg om vele monden te voeden en het voedsel dichter bij huis te halen.