Verticale Landbouw

Verticale landbouw is een kreet die in Nederland de laatste tijd steeds meer in de media komt maar waar nog weinig concrete projecten zijn gerealiseerd. Verticale landbouw staat in Nederland nog niet op de kaart, maar is in sommige andere landen zijn al projecten gerealiseerd. Er zijn al een aantal vooruitstrevende maar vaak niet realistische ontwerpen te zien van hoe architecten de toekomst van verticale landbouw zien.

De noodzaak van het duurzamer gaan produceren van groente en fruit en de voor- en nadelen die dat met zich meebrengt wegen gemakkelijk tegen elkaar op. Er is namelijk een steeds verder groeiende wereldbevolking die allemaal moeten eten. Terwijl er in Nederland een grote leegstand van kantoorruimte is die in sommige gevallen een goede bestemming zouden kunnen krijgen als verticale farm.

Voorheen was het vaak lastig om kantoren aan te passen tot een vertical farm omdat er te weinig zonlicht was voor gewassen om te kunnen groeien. Inmiddels is de techniek zover dat er alternatieven zijn om gewassen beter te laten groeien dan wanneer ze afhankelijk zouden zijn van zonlicht.

Op dit moment liggen de voedselkilometers al snel boven de 10.000 km voordat het op je bord ligt. Dit komt omdat groente en vlees vanuit de hele wereld wordt ge├»mporteerd. Hierin ligt ook de grootste bron van vervuiling. Maar ook de verstedelijking neemt toe. Op dit moment woont ongeveer 50%  van de Europese bevolking in stedelijke gebieden. Om de transportkosten en verspilling van energie tegen te gaan moet er dichter bij of in de verstedelijkte gebieden worden geproduceerd.