Werkgelegenheid in verticale landbouw

Verticale landbouw zal voor meer werkgelegenheid zorgen. De intensieve manier van telen zorgt ervoor dat er meer met de hand moet worden gedaan. Er kan immers geen tractor door op vijf hoog komen, er moeten daarom nieuwe technieken komen die het verticaal telen van groenten moet vergemakkelijken. Dit zorgt op zijn beurt weer voor innovatie. Veel boeren zullen op dit moment nog sceptisch over de verticale boederij denken. Maar er is geen ontkomen aan. Er moet in de toekomst verandering komen om land terug te winnen en deze terug te geven aan de natuur. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de traditionele boerderijen zullen verdwijnen, want er zijn veel gewassen die niet geschikt zijn voor verticale landbouw, en de productie kosten zijn op dit moment buitengewoon lager voor de traditionele... Lees meer

Leegstand in de kantorenmarkt

Leegstand in de kantorenmarkt vormt een steeds groter wordend probleem. Een oplossing is om de gebouwen te transformeren tot een volwaardige vertical farm bestaande uit verschillende verdiepingen waar op elke vlerdieping gewassen worden verbouwd. Op de onderste verdieping kunnen winkels en horeca geplaatst worden om deze groenten vers te verkopen. Het leegstandspercentage is op dit moment 14,1%. Kijken we naar vierkante meters dan is nu sprake van een toename van de leegstand met 111.000 m2 ten opzichte van begin januari 2012. In totaal staat 6,9 miljoen m2 van de kantorenvoorraad op dit moment fysiek leeg (Bron: DTZ zadelhoff). Deze kantoren staan voornamelijk rondom steden. Hierdoor kan de transporttijd aanzienlijk worden verkort doordat de groente dicht bij de stad wordt verbouwd. De panden zelf zijn vaak onaantrekkelijk en staan zo voor langere tijd leeg. Er moet een keuze gemaakt worden en investering worden gedaan voor deze panden om nog nut uit deze panden te halen. Door de veranderingen in de vastgoedmarkt in met name verplaatsen van de werkplek en de manier van werken, zijn de grote ‘‘saaie’‘ kantoren niet meer geschikt als werkplaats. De lege panden moeten een nieuwe bestemming krijgen of worden afgebroken. Voor nieuwe bestemmingen van panden die niet in aanmerking komen voor bijvoorbeeld woningbouw kan een bestemming als vertical farming een uitkomst... Lees meer